Brandsamverkan

TELEFON

(+46) 8 722 94 81

Alla dagar

08.00 - 19.00

BRANDSAMVERKAN FÖR BRF, FLERFAMILJSHUS & SAMFÄLLIGHETER

Nya generationens brandskydd är baserat på smarta brandvarnare och på grannsamverkan.


Genom snabb information kan liv och fastigheten räddas.


I appen får de boende automatiskt ett larm om brandvarnaren i en grannlägenhet löser ut.

När larmet går kan blir grannarna informerade och kan samarbeta


 • Inhämta information
 • Larma räddningstjänst
 • Utrym
 • Rädda liv
 • Begränsa brand
 • Släck om möjligt
 • Förenkla räddningsinsats

Certifierad uppkopplad brandvarnare


 • Reagerar på värme och rök
 • Kan säkerställa att fungerande brandvarnare finns aktiv
 • Påminner om svagt batteri i god tid (ca 4 år)
 • Fungerar som en vanlig brandvarnare om kopplingen till centralenheten skulle brytas

Teknisk lösning


1-3 uppkopplade brandvarnare i varje hem
Centralt placerad Centralenhet med datauppkoppling (GSM och eller bredband)
Vid behov kompletteras centralenheten med signalförstärkare.
Upp till 199 enheter (Brandvarnare, vattensensorer, etc.) per centralenhet

Tillägg: Vattensensor för tidig upptäckt av vattenläcka


Placera i utrymmen där det finns risk för läckage, exempelvis:

● Diskmaskin i varje boende
● Centrala ledningar i fastigheten


Enheten är trådlös med utbytbart batteri på ca 4 årBrandsamverkan för BRF & Samfälligheter


Varje radhuslänga skapar en “Safeland-grupp” där de boende går med och vars brandvarnare kopplas upp.


Hela området skapar en grupp för “Frivilliga brandsamverkan”.


Brandvarnaren larmar närmaste grannar med appen.


Samverkan i en BRF - Exempel på uppdelning


Hela BRFen har en Safelandgrupp för allmän grannsamverkansinfo.


Varje brandsektion skapar en grupp för larm i lägenheter.


Brandlarm i gemensamhets- utrymmen (t.ex. trapphus) kopplas till den grupp som blir direkt påverkad

Omdömen

Kontakta Oss

 

Telefon: 08-722 94 81

Mail: info@ettskydd.se

Följ Oss

Kontorstid

 

Alla dagar: 08.00 - 19.00

 

 

© Copyright. All Rights Reserved