Brandrisker - Om det börjar brinna

Fem rekommendationer från Ettskydd om det skulle börja brinna1. Se till att rädda de som är i fara utan att utsätta dig själv för onödiga risker, varna alla som kan hotas av branden.


2. Ring omedelbart 112, räddningstjänsten, oavsett om branden är under kontroll.


3. Försök att släcka branden, om du bedömer att du kan släcka den själv utan risk. Använd en brandsläckare, rikta munstycket mot lågans bas. Vid en mindre brand i exempel kläder eller på en spis kan du använda brandfilt.


4. Se till att möta räddningstjänsten när de är på plats för att lämna information om vart det brinner, vad som brinner samt om det finns människor eller djur instängda.


5. Tänk på att ju mer information du kan lämna till räddningstjänsten vid deras ankomst desto snabbare kan dom påbörja den insats som krävs.