Förvaring av gamla batterier

Hur förvarar du gamla batterier hemma? 


Det är vanligt att samla ihop batterierna i en påse, kartong eller låda innan man lämnar dem på återvinningscentralen.


Detta här kan leda till en allvarlig brand då gamla 9 volts-batterier kan börja brinna om de kortsluts.


När plus- och minuspolerna sitter nära varandra riskerad för kortslutning om båda polerna kommer i kontakt med ett annat batteri eller ett metallföremål. Kortslutningen kan bli så kraftig att värmen som kan leda till en brand.


Tänk på att aldrig förvara batterier med nycklar, pennor, metaller eller andra batterier.

 

Här får du 3 tips om hur du kan undvika denna brandfälla:


  • Förvara alltid nya batterier i sitt originalemballage
  • Undvik att ha gamla batterier hemma och återvinn dessa snarast möjligt
  • Om du ändå väljer att återvinna dina batterier senare, tejpa batteriets poler med eltejp, för att undvika kortslutning.