Tips för att grilla säkert

TIPS FÖR ATT GRILLA SÄKERT


I naturen:

-Var uppmärksam på om marken är torr. En gnista kan orsaka en snabb och okontrollerad brand i vegetationen.

-Kontrollera med kommunen eller räddningstjänsten så att det inte råder eldningsförbud eller andra restriktioner.

-Tänk på att engångsgrillar alltid skall placeras på obrännbart underlag och att den inte får kastas i soporna om den fortfarande är varm.


Hemma:

-Man bör grilla med kol eller gasol som är utformad på ett sätt så att risken för brandspridning minskas på egen tomt

-För de som bor i hyresrätt, bostadsrätt eller andra former av flerbostadshus bör alltid kontrollera med styrelsen eller hyresvärden vilka regler som gäller.

-Kontrollera med kommunen eller räddningstjänsten så att det inte råder eldningsförbud eller andra restriktioner.


Allmänna tips:

-Vi rekommenderar att man använder grillkol eller briketter som inte orsakar stora lågor uta skapar en mer stabil och snabbare glöd.

-Istället för att använda tändvätska, rekommenderar vi eltändare, tändrör, tändklossar eller tändpapper vilket skapar en eld som är lättare att kontrollera

-Ha alltid släckutrustning till hands som exempelvis brandsläckare, hink med vatten eller en vattenslang, så att du snabb kan agera och släcka om olyckan är framme.

-Kontrollera alltid med kommunen eller räddningstjänsten så att det inte råder eldningsförbud eller andra restriktioner.


Kom ihåg att många bränder kan förebyggas om du vet hur du grillar säkert samt att du alltid ser till att elden är helt släckt innan du lämnar platsen.


Ha en säker och trevlig grillning!