Tjänster

FAKTA

 

En viktig förutsättning för en trygg och säker arbetsmiljö är att alla, oavsett befattning, har grundläggande kunskaper om skydd mot brand, sjukvård, larmrutiner och utrymning.

 

Det grundläggande kravet för utrymning är att de personer som vistas i en byggnad eller annan anläggning vid brand ska kunna utrymma till det fria eller annan säker plats innan kritiska förhållanden uppstår.

 

Välutbildad personal ger kortare utrymningstid och minskar risken för brand eller olycka.

 

EttSkydd Brand och Säkerhet projekterar och skräddarsyr efterlysande utrymningssystem efter företagets förutsättningar och behov.

 

Vi ser även över allt från skyltar till nödbelysning, brandsläckare och det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

 

Behöver du hjälp med utbildning, utrymningsövning, utrustning eller är du osäker på om ni har rätt skydd, hör gärna av dig till oss för kostnadsfri genomgång av företagets brandsäkerhet

VÅRA TJÄNSTER

 

 

  SERVICES

Brandorsaksutredningar

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsinventering och Riskinventering

Upprättande av SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

Klassningsplaner

Krishantering

Insatsplanering

 

Underhåll och service av brandsläckare

Underhåll och service av  brandposter

Underhåll och service av släckanläggningar

Underhåll och service av rökluckor

Underhåll och service av brand och utrymningslarm

 

 

 

 

 

  PRODUKTER

Brandredskap

Rökluckor

Brand och Utrymningslarm

Trygghetssystem

Släckanläggningar

Hjärtstartare

Första Hjälpen

 

 

 

HLR Utbildning:

HLR med Hjärtstartare

HLR med Hjärtstartare och Första Hjälpen

D-HLR, HLR för Insatspersonal

HLR och Elskador

Barn-HLR och Olycksfall

Barn-HLR

 

Första Hjälpen Utbildning:

Första Hjälpen Allmän

Första Hjälpen RIdsport

Första Hjälpen Idrottskador

 

Brandskyddsutbildning:

Brandkurs Personal

Brandskurs Butik

Brandkurs Hotell

Brandkurs Förskola

Anläggningsskötare Brandlarm

Föreståndare Brandfarlig Vara

Brandskyddskontrollant

Brandskyddsansvarig

Utrymningsledare

Utrymningsövning