Services

VÅRA SERVICES

 

 

Underhåll och service av brandsläckare

Underhåll och service av  brandposter

Underhåll och service av släckanläggningar

Underhåll och service av rökluckor

Underhåll och service av brand och utrymningslarm

Brandorsaksutredningar

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsinventering och Riskinventering

Upprättande av SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

Klassningsplaner

Krishantering

Insatsplanering