Underhåll av Brandposter

TELEFON

(+46) 8 722 94 81

Alla dagar

08.00 - 19.00

UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BRANDPOSTER

 

 

 

Brandposter skall kontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter, SS EN 671-3.

 

Det rekommenderas att rutintillsynen ingår i den ordinarie kontrollronden i fastigheten.

 

Årlig kontroll utförs av servicetekniker, lämpligen vid den ordinarie översynen av brandsläckare och övrig släckutrustning.

 

Vart femte år skall brandposter revisionsbesiktigas.

 

Då skall slangen provtryckas. Rekommenderat utbytesintervall är för gummi/PVC-slang max 20 år och vävslang max 30 år.

 

Se även branschföreningen SVEBRAs riktlinjer för service av brandposter.

 

 

För frågor vänligen kontakta oss via:

 

 

 

Mail: info@ettskydd.se

 

Telefon: 08-722 94 81

Kontakta Oss

 

Telefon: 08-722 94 81

Mail: info@ettskydd.se

Följ Oss

Kontorstid

 

Alla dagar: 08.00 - 19.00

 

 

© Copyright. All Rights Reserved