Stoppa blödningen

STOPPA BLÖDNINGEN UTBILDNING

Det här är en utbildning som alla bör gå!


I Sverige dör ca 3000 människor årligen efter olika typer av skador. Många av dem avlider i sviterna av svåra blödningar. En massiv blödning kan leda till döden på bara några minuter. Genom att snabbt kunna identifiera och åtgärda livshotande blödningar kan många liv räddas.


Vi ger dig de rätta verktygen och den nödvändiga träningen för att kunna hjälpa någon som behöver din hjälp vid livshotande yttre blödning!


Efter kursen ska du känna dig trygg i hur du bör agera vid en nödsituation.


Innehåll


Kursen innehåller förberedelser genom e-lärandematerial om blödningskontroll samt ett kunskapstest inför det fysiska kurstillfället.


Kursdagen fokuserar sedan på förevisning av blödningskontroll samt praktisk simulering, övning och test av blödningskontrollerande åtgärder.


 • Förberedande Webbutbildning (ca 30 min) sker innan fysisk utbildning.
 • Tillämpa egen säkerhet.
 • Identifiering av livshotande blödning
 • Avsnörande förband (Tourniquette)
 • Tillämpa tryck
 • Packa sårhåla
 • Tillämpningsövningar


Förkunskaper


Inga förkunskapskrav krävs.


Omfattning


 • En halvdag samt förberedelser genom e-lärandematerial och kunskapstest.
 • Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.
  Oömma kläder rekommenderas!


Målgrupp


Allmänhet samt personer inom företag, myndigheter och organisationer som kan hamna i situationer där blödningskontroll har en avgörande betydelse för den drabbade.​


Mål


Efter genomförd kurs kommer deltagaren att kunna:

 • Beskriva betydelsen av första hjälpen vid katastrofal blödning
 • Beskriva åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
 • Namnge traumatisk blödning som en av de vanligaste orsakerna till dödsfall för personer 50 år och yngre.
 • Förklara de grundläggande fysiologiska mekanismerna för cirkulationssvikt vid blödning
 • Tillämpa åtgärder för egen säkerhet vid första hjälpen
 • Identifiera en livshotande traumatisk blödning baserat på flöde och volym av blodförlust
 • Tillämpa åtgärder för att stoppa en livshotande traumatisk blödning


Max antal deltagare


10 personer


Tidsåtgång


En halvdag samt förberedelser genom e-lärandematerial och kunskapstest.


Intyg


Efter genomförd och godkänd kurs får alla kursdeltagaren ett kompetensbevis.


Företag kan få ett inramat utbildningsbevis att sätta upp på anläggning som visar ert ansvar och ställningstagande kring säkerheten för era kunder, personal och allmänhet.


Företagsanpassad utbildning


Offert


Vi utbildar företag, föreningar och privatpersoner


Intresseanmälan skickas till info@ettskydd.se