Om Oss

TELEFON

(+46) 8 722 94 81

Alla dagar

08.00 - 19.00

OM OSS

 


Vår kultur är alltid närvarande och genomsyras av respekt och ödmjukhet, som är grunden till vår vision, mission och värderingar.

 

Vår vision ” En leverantör med handen på hjärtat" framhäver innebörd av ärlighet i allt vi gör, gentemot våra kunder, samarbetspartners, medarbetare och samhälle.

 

Vår mission är att medverka i social hållbarhet genom att bidra till att öka medvetenheten kring trygghet och säkerhet som nyckeltillgångar i samhället.

 

Våra värderingar:

Pålitlighet: Vi bygger tillit genom att hålla det vi lovar, tar ansvar och ser till att leverera.


Lyhördhet: Vi välkomnar kundernas åsikter och ser till att förbättra oss varje dag.

Flexibilitet: Vi tar hänsyn till kundernas önskemål som utmanar oss till nytänkande och framgångsrikt anpassa kvalitativa lösningar med snabbhet.

VÅRA TJÄNSTER

 

 

  SERVICES

Brandorsaksutredningar

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsinventering och Riskinventering

Upprättande av SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

Klassningsplaner

Krishantering

Insatsplanering

 

Underhåll och service av brandsläckare

Underhåll och service av  brandposter

Underhåll och service av släckanläggningar

Underhåll och service av rökluckor

Underhåll och service av brand och utrymningslarm

 

 

 

 

 

  PRODUKTER

Brandredskap

Rökluckor

Brand och Utrymningslarm

Trygghetssystem

Släckanläggningar

Hjärtstartare

Första Hjälpen

 

 

 

HLR Utbildning:

HLR med Hjärtstartare

HLR med Hjärtstartare och Första Hjälpen

D-HLR, HLR för Insatspersonal

HLR och Elskador

Barn-HLR och Olycksfall

Barn-HLR

 

Första Hjälpen Utbildning:

Första Hjälpen Allmän

Första Hjälpen Ridsport

Första Hjälpen Idrottskador

 

Brandskyddsutbildning:

Brandkurs Personal

Brandskurs Butik

Brandkurs Hotell

Brandkurs Förskola

Anläggningsskötare Brandlarm

Föreståndare Brandfarlig Vara

Brandskyddskontrollant

Brandskyddsansvarig

Utrymningsledare

Utrymningsövning

 

Kontakta Oss

 

Telefon: 08-722 94 81

Mail: info@ettskydd.se

Följ Oss

Kontorstid

 

Alla dagar: 08.00 - 19.00

 

 

© Copyright. All Rights Reserved