Rökluckor

Rökluckor


Rökluckor används för att vid brand evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande.

 

Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning.

 

Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga både för personer i byggnaden och för räddningspersonal.

 

Ettskydd leverera, installerar och servar alla typer av rökluckor4
2
1

Brandventilator BVM

 

En modern brandgasventilator (röklucka), för takmontage, med motoröppning. CE-Certifierad enligt EN12101-2.

 

Öppningsvinkel 0-160°

Brandventilator LBP och LBL

 

Brandventilator LBP och LBL är en brandgasventilator (röklucka) med ett eller två uppåtgående lock. Sargen är uppbyggd på trästomme och utvändigt isolerad med hård 50 mm stenull, invändigt är sargen helt plåtklädd.

Brandventilator LBK

 

Brandventilator LBK och är en brandgasventilator (röklucka) med ett uppåtgående lock med Akrylkupol. Brandventilator och kupol monteras på plats. Sargen är uppbyggd på trästomme och utvändigt isolerad med hård 50 mm stenull, invändigt är sargen helt plåtklädd.

Brandventilator Fasad

 

Utåt eller inåtgående brandventilator för montering i vägg/fasad eller tak med hög lutning. Finns i underkant, överkant eller sidohängt utförande.