Släckanläggningar

SLÄCKANLÄGGNINGAR

BLACKDIAMOND - släcksystem för köket


 

Aktiviteten i storkök är frenetisk, med höga temperaturer och många människor i arbete i närheten av lättantändliga ingredienser som fetter och olja.

 

Lättantändliga ingredienser förvarade i stora kvantiteter lider i kökets höga temperaturer. Deras kylningskapacitet är väldigt låg, vilket gör traditionella brandsläckare ineffektiva i farliga situationer av denna sort.

 

På grund av detta så är brand en av de största säkerhetsriskerna i storkök. Enligt de Amerikanska försäkringsbolagens rapporter från 2010 lider 5 företag i restaurangbranschen dagligen förluster orsakade av bränder. Detta resulterar i tiotals miljoner kronor i skadekostnader årligen.

 

Ägaren av köken är ansvariga för att utvärdera risken, och för att ta nödvändiga förberedande åtgärder för att förhindra, och skydda verksamheten från brand.

 

BLACKDIAMOND Systemet är en investering för mindre än 2% av kostnaden för all köksutrustning. Vid händelse av brand minimerar BLACKDIAMOND systemet förluster i form av kostnader, driftstopp och personskador.


brandens-ursprung
Släckanläggning

DETEKTIONSSYSTEM

 

Ett effektiv detektionssystem för brand är vitalt för att minimera skadan av en brand. Detektorn kan ha en eller flera punkter av upptäckt. BLACKDIAMOND upptäcker brand genom huvan och rören, likväl som i områdena runt om köksapparater med risk för brand.

 

 

BLACKDIAMOND

 

Detektionssystem erbjuder två olika typer: Elektrisk och Pneumatisk (lufttryck). En certifierad BLACKDIAMOND installatör avgör vilken typ av som behövs baserat på vilken typ av kök och vilken typ av köksapparater som skall skyddas.

 

 

Pneumatiskt detektionssystem

 

 

Det pneumatiska detektionssystemet använder en trycksatt polemisk detektionstub. Tuben är distribuerad genom huvan och rören. Den pneumatiska detektionstuben är temperaturkänslig, och agerar som en kontinuerlig linjär värmedetektor som utlöses vid 120º, eller 180º beroende på området som skyddas.

 

 

Elektriskt detektionssystem

 

Sammansatt av en kontrollpanel och en värmedetektorskabel. Värmeledningen upptäcker en rad temperaturer (88º, 105º, 180º) beroende på typ av fara. En elektrisk magnetventil på toppen av behållaren utlöser systemet.

 

Kontrollpanelens funktioner tillåter valmöjligheter som t.ex. uppringning, samt kommunikation till byggnadens brandlarm.

 

 

INSTALLATION

 

 

Ett BLACKDIAMOND system passar i alla storkök & industriella kök. Alla fem cylinderstorlekar (9, 12.7, 18.7, 25 och 35L) tillhandahåller skydd av både små och stora kök med endast en cylinder. Vår välutvecklade teknik reducerar mängden utrustning, vilket gör installationen enklare och

kostnaden lägre.

 

 

SLÄCKSYSTEMET

 

Cylinderventilens montering sätts under tryck med torr kvävgas till 18 bar (260 psi). Ventilen öppnas av det Pneumatiska eller Elektriska detektionssystemet, sedan utlöses släckmedlet genom rörnätet.

 

I enlighet med BLACKDIAMOND design försäkrar vi utlösning ur alla munstycken samtidigt, med rätt mängd släckmedel för att förhindra återantändning.

 

 

SLÄCKMEDEL

 

Gem Protect, vått kemiskt släckmedel använder kaliumsalt. Det är en produkt blandbar med vatten, flytande i omgivande tryck och temperatur, samt har en låg viskositet.

 

BLACKDIAMOND släcker genom att separera syre och bränsle, och är ett effektivt släckmedel för alla typer av F-bränder. Släckmedlet reagerar med fett för att forma ett skum-liknande lager, även kallat förtvålning, vilket kväver elden från syre, stoppar förbränning och motverkar återantändning.

 

 

MUNSTYCKEN

 

Att använda samma typ av munstycken för all typ av utrustning betyder förlust av systemeffektivitet och systemutnyttjande. Detta då mer släckmedel behövs för att kompensera för olikheterna.

 

BLACKDIAMOND systemet är sammansatt av olika munstycken, designat och anpassat för alla risker i köket. BLACKDIAMOND har en bred uppsättning av munstycken för att kunna skräddarsy systemet efter kraven för varje apparat. Utlösningsvinklar, släckmedlets flöde och positioner är utförligt testade för att maximera systemets fördelar.