Tjänster

EN LEVERANTÖR MED HANDEN PÅ HJÄRTAT

VÅRA TJÄNSTER


En viktig förutsättning för en trygg och säker arbetsmiljö är att alla, oavsett befattning, har grundläggande kunskaper om skydd mot brand, sjukvård, larmrutiner och utrymning.

 

Det grundläggande kravet för utrymning är att de personer som vistas i en byggnad eller annan anläggning vid brand ska kunna utrymma till det fria eller annan säker plats innan kritiska förhållanden uppstår.

 

Välutbildad personal ger kortare utrymningstid och minskar risken för brand eller olycka.

 

EttSkydd Brand och Säkerhet projekterar och skräddarsyr efterlysande utrymningssystem efter företagets förutsättningar och behov.

 

Vi ser även över allt från skyltar till nödbelysning, brandsläckare och det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

 

Behöver du hjälp med utbildning, utrymningsövning, utrustning eller är du osäker på om ni har rätt skydd, hör gärna av dig till oss för kostnadsfri genomgång av företagets brandsäkerhet


Brandorsaksutredningar

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsinventering och Riskinventering

Upprättande av SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

Klassningsplaner

Krishantering

Insatsplanering
Underhåll och service av brandsläckare
Underhåll och service av släckanläggningar
Underhåll och service av brand och utrymningslarm
Underhåll och service av brandposter
Underhåll och service av rökluckor