SAM

SAM (Systematiskarbetsmiljö)

 

SAM är ett samlingsnamn för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoden beskriver hur arbetsgivaren kan arbeta för att förhindra att medarbetare skadas, blir sjuk eller mår dåligt på grund av sina arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden.

 

Ettsydd är er samarbetspartner inom hela arbetsmiljöområdet.


Med vår gedigen erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa er att förenklar och förtydligar ert arbetsmiljöarbete samtidigt som ni säkrar en trygg arbetsplats för era medarbetare och klarar arbetsmiljöverkets krav och inspektioner.

 

Läs gärna de viktigaste punkterna i föreskrifterna AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete i denna länk


Hur kan Ettskydd hjälpa Er?

 

Ettskydd hjälper er med HUR och VAD som ska göras på ett enkelt och strukturerat sätt genom att erbjuda Er:


- En komplett arbetsmiljöpärm med färdiga mallar och verktyg som är anpassade för er  

  verksamhet.

- Anpassade utbildningar till er verksamhet inom hela arbetsmiljöområdet


     Efter genomfört utbildning, arbetstagare och chefer ska ha tillräcklig kunskap inom:

  • Viktiga arbetsmiljö regler
  • Fysiska och psykosociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall.
  • Kunskap att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö


     För er som driver butik, restaurang, arbetar på kontor eller lager så kan även följande   

     utbildningar vara aktuella:

     Arbetsmiljöutbildning, Krishantering, Ergonomi, Säkerhet – Rån, hot och våld, Brand och

     utrymning, HLR och förstahjälpen