Underhåll och Service av Brandposter

UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BRANDPOSTER

 

 

 

Brandposter skall kontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter, SS EN 671-3.

 

Det rekommenderas att rutintillsynen ingår i den ordinarie kontrollronden i fastigheten.

 

Årlig kontroll utförs av servicetekniker, lämpligen vid den ordinarie översynen av brandsläckare och övrig släckutrustning.

 

Vart femte år skall brandposter revisionsbesiktigas.

 

Då skall slangen provtryckas. Rekommenderat utbytesintervall är för gummi/PVC-slang max 20 år och vävslang max 30 år.

 

Se även branschföreningen SVEBRAs riktlinjer för service av brandposter.

Brandpost2