Underhåll och Service av Brandsläckare

UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BRANDSLÄCKARE

 

 

Vi utför underhåll och service av brandsläckare enligt SS 3656

 

Det finns olika typer av service för handbrandsläckare och dessa skiljer sig åt i rekommenderade tidsintervall, omfattning och utförande.

 

Rutinkontroll utförd av innehavare:

 

Släckaren ska granskas regelbundet av innehavaren.

Det rekommenderas att nedanstående punkter kontrolleras varje 1-3 månader.

Släckaren är placerad synligt på avsedd plats.

Släckaren är inte blockerad.

Släckarens användningsinstruktion är vänd utåt och fullt läsbar.

Släckaren är inte uppenbart skadad.

Släckarens tryckindikator (där så är tillämpligt) visar rätt tryck.

Släckaren är plomberad.

 

Underhåll som utförs av serviceman:

 

Denna service innebär en lite mer omfattande översyn.

 

Tidpunkten för första underhåll av serviceman ska följa tillverkarens anvisning och därefter rekommenderas att underhåll generellt utförs årligen.

 

Beroende på i vilken miljö släckaren befinner sig, kan kortare eller längre intervall vara befogat.

 

Verkstadsgenomgång:

 

En verkstadsgenomgång innefattar utöver de punkter som ingår i underhåll utfört av serviceman, även demontering av släckaren samt tömning av dess innehåll och byte av släckmedel.

 

Rekommenderat tidsintervall för denna typ av service är:

 

Vätskesläckare vart femte år.

 

Pulver- och koldioxidsläckare vart tionde år.

Strandsläckare