Underhll och Service av Rökluckor

UNDERHÅLL OCH SERVICE AV RÖKLUCKOR

 

 

Rökluckan har en viktig del i en byggnads brandskydd. Vid en brand är det rökgaserna som är farligast.

 

En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden.

 

Vid de allra flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. 

 

I en rökfylld lokal bildas ofullständigt förbrända gaser som i sin tur ger upphov till ytterligare brandspridning och explosionsrisk.

 

Erfarenheter och undersökning visar att många rökluckor inte fungerar eller öppnar som det är tänkt. I vissa fall har upp till hälften av de installerade luckor inte gått att öppna.

 

Därför är det oerhört viktigt att kontrollera rökluckorna med jämna mellanrum för att säkerställa att de fungerar som de skall. 

 

Rökluckor skall kontrolleras minst en gång per år, då kontrollerar vi rökluckans och manöverdonens funktion, samt byter eller renoverar vissa delar av luckan.

 

Kontrollen sker enligt SS883007:2015 samt enligt SVEBRAs riktlinjer. Vid kontrollen upprättas ett serviceprotokoll som anger luckans typ och placering i fastigheten.