Anläggningsskötare Brandlarm

ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM

 

 

 

Har ni brandlarm i er verksamhet?

 

Lokaler med automatiskt brandlarm ska ha minst två stycken anläggningsskötare.

 

Med utbildningen anläggningsskötare brandlarm får man de kunskaper som behöva för att ansvara och sköta om ett brandlarm.

 

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader.

 

För att effektiviteten ska upprätthållas ska det finnas minst två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Denna utbildning ger anläggningsskötaren rätt kunskap för att känna trygghet i sin roll.

 

Kursen följer Svenska brandskyddsföreningens senaste regler ”Regler för brandlarm” SBF 110:8

 

Utbildningen är teoretisk och den praktiska delen bokar man med anläggarfirma.

 

 

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

 

 

•Ha allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete

 

•Ha kännedom om lagar och regler kring brand- och utrymningslarm

 

•Förstå brand- och utrymningslarmets uppbyggnad och funktion

 

•Kunna ansvara för brandlarmanläggning och att skötsel och underhåll utförs

 

•Kunna arbeta förebyggande för att minska risken för onödiga larm

 

•Ha förmåga att hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer,

 

larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalsprov

 

 

Praktik för utbildningen anläggningsskötare brandlarm:

 

 

Anläggningsskötaren ska även ha en genomgång av drift och skötsel på arbetsplatsens brandlarm, denna genomgång av anläggningen bör ske tillsammans med anläggarfirma eller kompetent servicefirma.

 

Detta ingår inte i denna utbildning men kan köpas till som tillägg.

 

Tidsåtgång: ca 6 timmar

 

Plats: Ettskydd Brand & säkerhets lokaler

 

Max antal deltagare: 20 personer

 

Vill du gå utbildningen på er arbetsplats?

 

Vi kommer gärna ut till er arbetsplats och håller utbildningen