Barn-HLR och Olycksfall

FÖRSTA HJÄLPEN BARN - HLR & LIVRÄDDNING

 

 

Denna utbildning innehåller förutom barn-HLR även hur man agerar i andra akutsituationer.

 

Man får kunskap om de vanligaste akutsjukdomarna hos barn som t. ex. allergiska reaktioner, förgiftning, astma samt kunskap i att hantera blödningar, livräddning vid luftvägsstopp, brännskador och cirkulationssvikt.

 

Arbetar du med barn? Lär dig första hjälpen! 

 

I en akutsituation måste man kunna agera snabbt och då behöver man både ha övat och repetera kunskaper i livräddning på barn för att känna sig trygg vid en eventuell akutsituation.

 

Vi kommer gärna ut till skolor, förskolor eller föräldragrupper och håller denna utbildning.

 

Riktlinjer för första hjälpen på barn gäller upp till 12-årsåldern. Därefter gäller samma riktlinjer som för vuxna

 

Våra instruktörer är utbildade och certifierade enligt de senaste riktlinjerna från HLR-rådet och första hjälpen-rådet.

 

 

KURSINNEHÅLL:

 

Larma 112

 

Livsfarligt läge

 

Kedjan som räddar barn

 

Skillnader mellan barn och vuxna i en akutsituation

 

Kontroll av medvetande och andning

 

Ta hand om medvetslöst barn, öppna luftvägen samt placera i stabilt sidoläge

 

Hur gör man hjärtlungräddning på barn?

 

Hantera ett barn med luftvägsstopp

 

Hur fungerar en hjärtstartare?

 

Första Hjälpen på barn

 

Akut omhändertagande av skadade

 

L-ABC, prioritering av akuta händelser

 

Akutsjukdomar hos barn som diabetes, epilepsi, allergid

 

drunkning, blödning, brännskador, förgiftning mm

 

Alla kursdeltagaren får ett kompetensbevis.

 

Företag, organisationer och föreningar kan få ett inramat utbildningsbevis som visar att man tar ansvar kring säkerheten för medlemmar, kunder, personal & besökare.

 

För att få träning med god kvalitet rekommenderar vi max 12st deltagare

 

Tidsåtgång: ca 3,5 timmar

 

Plats: Kundens lokaler

 

Max antal deltagare: 12 personer

 

Inga förkunskaper krävs

 

Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktiska övningar