Brandkurs Förskola

BRANDKURS FÖRSKOLA

 

 

 

Bränder på förskolor inträffar tyvärr allt för ofta. Det brinner på ca 450 skolor varje år och förskolor är tyvärr extra utsatta för anlagd brand. På denna utbildning lär du dig att förebygga brand men även hur man agerar om det inträffar en brand på din förskola samt hur man utrymmer med barn.

 

”Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor”

 

Vi ger praktiska och konkreta nycklar i hur man förebygger bränder på förskolan, hur man jobbar med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt hur man agerar vid en brand. Vi presenterar också statistik, risker och exempel.

 

En grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till dig som arbetar på en förskola eller ansvarar för brandskyddet. All personal bör gå denna kurs.

 

 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren förstå:

 

 

•de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas.

 

•hur det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bedrivs och ansvaret för brandskyddet

 

•det tidiga brandförloppet samt riskerna med rök och brandgaser i relation till tiden för en

 

utrymning och möjlighet att släcka en brand

 

•hur barn kan reagera vid en brand.

 

•det grundläggande byggnadstekniska brandskyddet

 

•hur man skall agera vid en brand samt våga ingripa i händelse av brand

 

•hur man hanterar olika slags bränder. t. ex. brand i köksutrustning

 

•hur man släcker en mindre brand med hjälp av en brandsläckare eller en brandfilt

 

 

Praktiska övningar:

 

 

Du får släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.

 

Du får släcka en brand i kläder

 

Möjlighet finns att göra brandpraktik inomhus med vår avancerade inomhusutrustning!

 

Utbildningen kan med fördel kombineras med en utrymningsövning!

 

 

INTYG:

 

Personliga intyg och/eller diplom till butiken.

 

 

ANPASSNING:

 

 

Denna utbildning kan anpassas efter företagets arbetsmiljö och förutsättningar samt byggnadens/lokalens utformning

 

 

Förberedelser:

 

 

Före utbildningens start går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen

 

 

Tidsåtgång: ca 3 timmar

 

Plats: Kundens lokaler

 

Inga förkunskaper krävs