Brandkurs Hotell

BRANDKURS HOTELL

 

 

På ditt hotell vill du att dina gäster skall sova säkert! Tyvärr brinner det på ca 120 hotell varje år vilket kan innebära stora konsekvenser, hur kan ni förebygga att det händer hos er?

 

På denna kurs får du som ansvarar för brandskyddet samt medarbetarna på hotellet, konferenscentret eller liknande, kunskaper i att förebygga bränder.

 

”Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor”

 

Vi ger praktiska och konkreta nycklar i hur man förebygger bränder på hotell, hur man jobbar med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt hur man agerar vid en brand. Vi presenterar också statistik, risker och exempel.

 

 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren förstå:

 

•De vanligaste brandriskerna samt hur de kan förebyggas

 

•Hur systematiska brandskyddsarbetet bedrivs samt lagar, regler och ansvar.

 

•Det tidiga brandförloppet samt riskerna med rök och brandgaser i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand

 

•Hur utrymning på ett hotell/konferensanläggning bör gå till

 

•Det grundläggande byggnadstekniska brandskyddet

 

•Hur man skall agera vid en brand samt våga ingripa i händelse av brand

 

•Hur man hanterar olika slags bränder. t. ex. brand i köksutrustning

 

 

Praktiska övningar:

 

Du får släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt.

 

Du får släcka en brand i kläder

 

Du får möjlighet att få förevisning av brand i matolja

 

Möjlighet finns att göra brandpraktik inomhus med vår avancerade inomhusutrustning!

 

Utbildningen kan med fördel kombineras med en utrymningsövning!

 

 

INTYG:

 

Personliga intyg och/eller diplom till butiken.

 

 

ANPASSNING:

 

Denna utbildning kan anpassas efter byggnadens/lokalens utformning och deltagarnas

 

arbetsmiljö och förutsättningar.

 

 

Förberedelser:

 

Före utbildningens start går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige

 

genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen

 

 

Tidsåtgång: ca 3 timmar

 

Plats: Kundens lokaler

 

Inga förkunskaper krävs