Brandkurs Personal

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING

 

 

Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringsbolagen. Den totala kostnaden för bränder uppgår till ca 4,5 miljarder kronor och ca 100 personer dör varje år i bränder.

 

Med en grundläggande brandskyddsutbildning får dina medarbetare kunskap om brandförlopp och hur de kan agera för att förebygga bränder.

 

En brandskyddsutbildning krävs för att företaget ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor.

 

Den grundläggande brandskyddsutbildningen vänder sig till alla i verksamheten och den anpassas efter ditt företags förutsättningar.

 

En brandskyddsutbildning brukar vara mycket uppskattad av personalen då vi pratar om brandsäkerhet som gäller på arbetsplatsen men också i hemmet.

 

Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

 

Den praktiska delen kan genomföras både utomhus och inomhus.

 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren förstå:

 

 

•de vanligaste brandriskerna och hur de kan förebyggas

 

•vilka lagar och regler som påverkar vårt brandskydd

 

•hur man bör jobba med SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)

 

•det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och utrymning

 

•grundläggande byggnadstekniskt brandskydd

 

•hur man ska agera vid en brand

 

 

Praktiska övningar:

 

 

Du får släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt

 

Du får släcka en brand i kläder

 

Möjlighet finns att göra brandpraktik inomhus med vår avancerade inomhusutrustning!

 

Utbildningen kan med fördel kombineras med en utrymningsövning!

 

Kursen kan även hållas utan praktik

 

Tidsåtgång: ca 3 timmar

 

 

Plats: Kundens lokaler

 

Inga förkunskaper krävs