Brandskurs Butik

BRANDUTBILDNING, BRANDSÄKERHET I BUTIK

 

 

Runt 200 bränder per år sker i butiker och handel.

 

Med en brandkurs får du kunskaper såväl i förebyggande arbete och för en akutsituation.

 

Hur förebygger vi bränder i butiker?

 

Hur agerar vi vid en utrymning med kunder?

 

Vid en butiksbrand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter kan butiken vara rökfylld och paniken bland kunder och personal kan innebära stora risker.

 

Vår brandskyddsutbildning för butiker vänder sig till dig ansvarar för brandskyddet samt till medarbetarna som jobbar i butiken. Vi ger praktiska och konkreta nycklar i hur man förebygger bränder i butiken samt hur man jobbar med det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och hur man agerar vid en eventuell butiksbrand.

 

Denna utbildning är anpassad för alla typer butiker, utbildningen innehåller både statistik, risker och exempel.

 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren förstå:

 

•de vanligaste brandriskerna som finns i butiker och hur de kan förebyggas

 

•hur SBA-arbetet bedrivs samt lagar, regler och ansvar

 

•det tidiga brandförloppet samt riskerna med rök och brandgaser i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand

 

•hur en utrymning i en butik bör gå till

 

•det grundläggande byggnadstekniska brandskyddet

 

•hur man skall agera vid en brand samt våga ingripa i händelse av brand

 

 

Praktiska övningar:

 

Du får släcka en mindre brand med brandsläckare och brandfilt

 

Du får släcka en brand i kläder

 

Möjlighet finns att göra brandpraktik inomhus med vår avancerade inomhusutrustning!

 

Utbildningen kan med fördel kombineras med en utrymningsövning!

 

 

INTYG:

 

Personliga intyg och/eller diplom till butiken.

 

 

ANPASSNING:

 

Denna utbildning kan anpassas efter byggnadens/lokalens utformning och deltagarnas arbetsmiljö och förutsättningar.

 

 

Förberedelser:

 

 

Före utbildningens start går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige

 

genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen

 

 

Tidsåtgång: ca 3 timmar

 

 

Plats: Kundens lokaler

 

Inga förkunskaper krävs