Brandskyddsansvarig

BRANDSKYDDSANSVARIG

 

 

Är det du som har brandskyddsansvaret?

 

En brand på ett företag kan snabbt få förödande konsekvenser både för liv och verksamhet.

 

Med denna kurs får du en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag vilket gör att du känner dig trygg i arbetet som brandskyddsarbetet.

 

Alla företag och verksamheter i Sverige skall enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt ha en brandskyddsansvarig.

 

Den brandskyddsansvarige jobbar förebyggande med brandskyddsarbetet samt har ansvar för att det utförs regelbundna kontroller och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning

 

Vi stärker din roll som brandskyddsansvarig

 

 

Mål med utbildningen:

 

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskap för att:

 

•Påbörja sitt brandskyddsarbete

 

•På ett kostnadseffektivt sätt organisera brandskyddsarbetet (SBA)

 

•Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i

 

verksamheten

 

•Säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler

 

 

KURSINNEHÅLL:

 

•Lagen om skydd mot olyckor

 

•Arbetsmiljölagen

 

•Lagen och förordningen om brandfarliga varor

 

•Brandskydd i Boverkets byggregler

 

•Försäkringsregler

 

•Ansvar

 

•Brandskyddsorganisation

 

•Förebyggande brandskydd

 

•Hur du kommer igång med brandskyddsarbetet

 

•Kommunens tillsyn

 

•Dokumentation

 

 

Tidsåtgång: cirka 4-6 timmar

 

Plats: Hos Ettskydd Brand & Säkerhet eller i kundens lokaler

 

 

INTYG:

 

Personliga intyg och/eller diplom.

 

 

Anpassning:

 

Denna utbildning kan anpassas efter företagets arbetsmiljö och förutsättningar samt byggnadens/lokalens utformning

 

 

Förberedelser:

 

Före utbildningens start går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen