Brandskyddskontrollant

BRANDSKYDDSKONTROLLANT

 

 

 

Är det du som ska kontrollera brandskyddet på din arbetsplats?

 

En brand på ett företag kan snabbt få förödande konsekvenser både för liv och verksamhet.

 

Brandskyddskontroller är därför viktiga för alla verksamheter och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i denna roll. 

 

Lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft 2004, innebär att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) skall finnas med brandskyddsorganisation, egenkontroll och dokumentation.

 

Kursen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och risker på din arbetsplats.

 

Med denna kurs får du en god grundutbildning för att kunna utföra egenkontroll på ditt företag.

 

 

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskap för att:

 

 

•Förstå lagar och regler för brandskyddet

 

•Bedöma risker för brand

 

•Förstå vikten av utrymningssäkerhet

 

•Utföra egenkontroll – brandskyddskontroll

 

•Arbeta med förebyggande brandskydd

 

•Kunna informera och utbilda nyanställda om organisationens brandskydd

 

•Följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder

 

 

KURSINNEHÅLL:

 

•Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

 

•Arbetsmiljölagen

 

•Brandskyddsorganisation

 

•Förebyggande brandskydd

 

•Uppstart av brandskyddskontroller

 

•Kommunens tillsyn

 

•Dokumentation

 

 

Tidsåtgång: ca 4 timmar

 

Plats: Hos Ettskydd Brand & Säkerhet eller i kundens lokaler

 

 

INTYG:

 

Personliga intyg och/eller diplom.

 

 

Anpassning:

 

Denna utbildning kan anpassas efter företagets arbetsmiljö och förutsättningar samt byggnadens/lokalens utformning

 

 

Förberedelser:

 

Före utbildningens start går instruktören tillsammans med brandskyddsansvarige genom lokalen och företagets policy, för att senare ta upp detta under utbildningen