D-HLR, HLR för Insatspersonalen

D-HLR, HLR FÖR INSATSPERSONAL

 

 

Denna utbildning är en fördjupning i hjärtlungräddning (HLR) och är ämnad för dem som i sin yrkesroll förväntas ingripa vid ett hjärtstopp.

 

Kursen är speciellt inriktad för insatspersonal, brandmän, polis, flygpersonal, väktare och simhallspersonal.

 

Den är längre än grundkursen och man lägger mer fokus på att gå genom olika scenarier samt öva hantering av hjärtstartaren i samband med hjärt- lungräddning. Vi går också igenom, hur arbetet bör delas upp när det finns flera livräddare på plats vid ett olycksfall.

 

 

FÖRKUNSKAPER:

 

Man skall ha genomfört grundkursen i Vuxen-HLR med hjärtstartare

 

Man skall ha läst igenom kursboken i D-HLR

 

Man skall ha genomfört HLR rådets webbutbildning med godkänt resultat

 

 

KURSINNEHÅLLL:

 

Konstatera ett hjärtstopp

 

Larmrutiner

 

Praktiskt prov i hjärtlungräddning

 

Sjukdomslära gällande hjärt- kärlsjukdomar

 

Användning av hjärtstartare

 

Förståelse för vikten av att regelbundet träna hjärtlungräddning

 

Teamträning med scenarioövningar

 

En- och två-livräddarteknik samt använda andningsmask

 

Luftvägsstopp

 

HLR-rådets riktlinjer

 

 

Utbildningen sker i enlighet med HLR – rådets riktlinjer och består i huvudsak av praktisk träning.

 

Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

 

Tidsåtgång: 4 timmar

 

Plats: Kundens lokaler

 

Max antal deltagare: 6 personer