Första Hjälpen Allmän

FÖRSTA HJÄLPEN ALLMÄN

 

 

När olyckan är framme är det viktigt att veta vad man själv kan göra innan räddningstjänst eller ambulans hunnit fram.

 

Ett snabbt agerande kan rädda liv, skador kan begränsas eller till och med undvikas helt.

 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverkets regler (AFS 1999:7) måste en arbetsplats säkerställa behovet av Första hjälpen L-ABCDE, vilket innebär insatser, beredskap vid olycksfall och akut sjukdom.

 

 

Upplägg och mål:

 

 

Vi startar varje kurs med teori och diskussion för att bygga upp kunskapen.

 

Deltagarna får träna utifrån olika scenarion med vanliga skador.

 

Lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar varvas under hela utbildningen.

 

Efter utbildningen kan deltagaren på ett korrekt och effektivt sätt ge första hjälpen

 

vid akuta skador och sjukdomstillstånd som kan inträffa i verksamheten.

 

 

 

KURSENSINNEHÅLL:

 

 

Organisation och handling

 

Larma på en olycksplats

 

Övning på livsuppehållande åtgärder

 

Placera en medvetslös i stabilt sidoläge

 

Mun-till-munandning vid andningsstopp

 

Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

 

Prioritering på olycksplats

 

Förbandsutrustningens funktion

 

 

För att få träning med god kvalitet rekommenderar vi max 12st deltagare  

 

Tidsåtgång: ca 3-4 timmar 

 

Plats: Kundens lokaler 

 

Max antal deltagare: 12 personer

 

Inga förkunskaper krävs