HLR med Hjärtstartare och Första Hjälpen

HLR MED HJÄRTSTARTARE OCH FÖRSTA HJÄLPEN

 

 

På denna kurs lär du dig Hjärt Lung Räddning (HLR), och du får grundläggande utbildning i första hjälpen, L-ABC samt hur man hanterar de vanligaste akutsjukdomarna så som:

 

Hjärtstopp

Stroke

Luftvägsstopp

Blödning

Chock

Elskada

Diabetes

Brännskada

Allergi

Förgiftning

 

Svenska HLR-rådet har tagit fram en ny första hjälpen-utbildning där materialet och riktlinjerna har tagits fram tillsammans med Röda Korset,

 

Civilförsvarsförbundet och Svenska Livräddningssällskapet för att få evidensbaserad kunskap samt säkerställt att instruktörerna lär ut samma saker, vilket höjer kvaliteten på utbildningarna i enlighet med de nya riktlinjerna från 2014.

 

KURSINEHÅLL:

 

Larma 112

 

Kontroll av medvetande

 

Kontroll av andning

 

Stabilt sidoläge

 

HLR Teori & Praktik

 

Hjärtstartare Teori & Praktik

 

Livräddning vid luftvägsstopp

 

Första Hjälpen

 

Akut omhändertagande av skadade

 

L-ABC, prioritering av akuta händelser

 

Sjukdomslära ( hjärt- kärlsjukdomar, stroke, diabetes, epilepsi och allergi samt nackskador, blödning, brännskador, cirkulationssvikt, förgiftning mm)

 

 

Vi utför många praktiska träningar och blandar teori med grupparbeten.

 

Vi kan även ta upp sådant som är aktuellt för ert företag vad gäller exempelvis olycksrisker och eventuella åtgärder vid en olycka. För att kunna anpassa första hjälpendelen är det viktigt att ni hör av er i tid så att förberedelser kan göras.

 

För att få träning med god kvalitet rekommenderar vi max 12st deltagare

 

Tidsåtgång: ca 3,5-4 timmar

 

Plats: Kundens lokaler

 

Max antal deltagare: 12 personer

 

 

INTYG:

 

Efter genomförd och godkänd kurs får alla kursdeltagaren ett kompetensbevis.

 

 

Företag kan få ett inramat utbildningsbevis att sätta upp på anläggning som visar ert ansvar och ställningstagande kring säkerheten för era kunder och personal.