HLR och Elskador

HLR OCH ELSKADOR

 

 

Vet du hur du skall agera om någon i din närhet:

 

 

•drabbas av en elchock?

 

•får en brännskada orsakad av el?

 

•får en elstöt och faller från hög höjd?

 

 

Utbildning i HLR och elolycksfall är för dig som kommer i kontakt med el i ditt dagliga arbete (elektriker, fastighetstekniker m.f).

 

Lär dig HLR och livsnödvändig Första hjälpen vid elolycksfall.

 

Kursen är ett krav för dig som arbetar med spänningsförande el.

 

Efter genomförd kurs ska du känna dig trygg i hur du bör agera i en nödsituation.

 

Alla våra instruktörer är godkända av Svenska Rådet för hjärt-lungräddning vilket innebär att de lär ut HLR efter de riktlinjer som sätts upp av Svenska HLR.

 

Rådet och riktlinjerna baseras på aktuell forskning för hur rätt behandling av hjärtstopp ska ges.

 

Efter kursen ska du kunna påbörja hjärtlungräddning samt samt ha kunskap i hur du använder en hjärtstartare om någon i din närhet, hemma eller på företaget drabbas av hjärtstopp.

 

I kursen ingår hur du skall agera vid en elolycka och hur man lägger en person i stabilt sidoläge samt hur du hjälper till vid luftvägsstopp.

 

Vid ett hjärtstopp är tiden den kritiska faktorn, om den drabbade kan få HLR inom 1 minut och en hjärtstartare inom 3-5 minuter, då ökar överlevnaden med ca 70%.

 

Under kursen går vi igenom hjärtstartarens funktioner och man får öva med både skarp och övningshjärtstartare.

 

Man lär sig även vad som orsakar ett hjärtstopp och hur en hjärtstartare kan få hjärtat att återgå till normal funktion.

 

 

KURSINNEHÅLL:

 

Larma 112

 

Kontroll av medvetande

 

Kontroll av andning

 

Stabilt sidoläge

 

HLR Teori & Praktik

 

Hjärtstartare Teori & Praktik

 

Livräddning vid luftvägsstopp

 

Vad händer i kroppen vid strömgenomgång?

 

Åtgärder vid elolycka

 

El-brännskada

 

Ljusbågsolycka

 

Nedfallen friledning

 

Fallolycka orsakad av elolycka

 

Vikten av sjukvård

 

Lagar och regler

 

 

För att få träning med god kvalitet rekommenderar vi max 12st deltagare

 

Tidsåtgång: ca 3 timmar

 

Kurslitteratur: Vägledning vid elskada, utgiven av Elsäkerhetsverket

 

Plats: Kundens lokaler

 

Max antal deltagare: 12 personer

 

 

INTYG:

 

Efter genomförd och godkänd kurs får alla kursdeltagaren ett kompetensbevis.

 

Företag kan också få ett inramat utbildningsbevis att sätta upp på anläggning som visar ert ansvar och ställningstagande kring säkerheten för era kunder och personal.