Utrymningsövning

UTRYMNINGSÖVNING

 

 

När testade ni att utrymma er lokal senast? 

 

Vi kan erbjuda er verksamhet hjälp med att planera, genomföra och utvärdera en utrymningsövning i syfte att säkerställa så att era interna rutiner fungerar på det sätt som det är tänkt.

 

Hur går en utrymningsövning till?

 

Brandlarm kommer utlösas med eller utan rök (tillägg). 

 

Personalen skall då utrymma lokalen och samlas på respektive återsamlingsplats. 

 

Utrymningsledarna hjälper till med utrymningen och lämna besked till företagets utrymningsansvarige.

 

Övningen inleds med en genomgång tillsammans med brandskyddsansvarige och de utrymningsansvariga på företaget.

 

Vi går igenom den kommande utrymningen och vilka inslag som ska ingå.

 

 

I planeringen av en utrymningsövning går vi igenom:

 

 

•Om det ska vara statister på kontor, toaletter mm

 

•Om det ska vara rök någonstans (tilläggskostnad för rökmaskin)

 

•Om det parallellt ska simuleras med skadade personer, hjärtstopp mm?

 

•Om övningen ska ske annonseras eller inte för personalen.

 

•Om brand skall simuleras med vår avancerade inomhusutrustning

 

(tillägskostnad)

 

 

Parallellt med övningen kan brandsläckning övas med brandsläckare och brandfilt.

 

Efter övningen samlas deltagarna för uppföljning och erfarenhetsutbyte.

 

Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där man upplevt problem eller brister.

 

Kursen kan med fördel samköras med utbildning för utrymningsledare.

 

Tidsåtgång: 1-2,5 timmar

 

Planering/utvärdering: 1-2 timmar

 

Genomförande: 30-45 minuter

 

Plats: I kundens lokaler

 

Max antal deltagare: Obegränsat