Utrymningsledare

UTRYMNINGSLEDARE

 

 

Är du utsedd till utrymningsledare på din arbetsplats?

 

Vet du hur du skall agera i händelse av brand eller annan olycka?

 

På denna kurs får du en grundläggande utbildning för, hur du ska agera och vad som förväntas av din roll.

 

Vid en brand kan situationen bli kritiskt på bara ett par minuter.

 

Rökutveckling och panik kan innebära stora risker.

 

För att skapa en effektiv utrymningsorganisation är det bra om det finns flera utrymningsledare på varje våningsplan eller avdelning. Utrymningsledaren rustas i denna utbildning med kunskaper om hur man bör agera och vilka risker man kan ta. Utbildningen ger utrymningsledaren en trygghet för sin roll i en utrymningssituation.

 

Kursen kan med fördel kompletteras med en utrymningsövning på plats i era lokaler.

 

Utbildningen riktar sig till de personer som har en aktiv del i en utrymningsorganisation i händelse av brand eller annan olycka.

 

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kompetens för att kunna agera inom respektive befattning och aktivt bidra till en säkrare utrymning på företaget. 

 

Deltagarna skall kunna leda kollegor och gäster i händelse av en utrymning.

 

 

KURSINNEHÅLL:

 

•Lagen om skydd mot olyckor

 

•Risker

 

•Utrymningsledarens roll och ansvar

 

•Delegera och organisera

 

•Genomsökning av speciella lokaler

 

•Rädda, larma, varna, släck

 

•Brand- och utrymningslarm

 

•Utrymningsledarens hjälpmedel

 

•Återsamlingsplatsen

 

•Rapportering till räddningstjänsten

 

 

Tidsåtgång: 3 timmar

 

Plats: I kundens lokaler

 

Max antal deltagare: 20 personer

 

 

Övrigt:

 

Vi kan göra denna kurs helt verksamhetsanpassad utifrån företagets rutiner och förutsättningar.

 

Efter utbildningen rekommenderar vi att man arrangerar en utrymningsövning för att öva och utvärdera organisationen